مدارک لازم جهت تحویل مدارک خودرو

  • کارت شناسایی مالک
  • شماره شاسی خودرو