مدارک لازم جهت تحویل خودرو

  • به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر
  • اخذ برگ تحویل خودرو از نمایندگی جهت ارائه به شعبه خدماتی