معرفی سهامداران

جلیل‌خودرو یک شرکت سهامی خاص است که اعضای هیئت مدیره آن به نام‌های سید محسن جلیلی (عضو هیئت مدیره و مدیر عامل) و سید مجید جلیلی (عضو و رئیس هیئت مدیره) و سید مهدی جلیلی (عضو اصلی هیئت مدیره) و تعداد سهام هر سهام‌دار به‌صورت مساوی پیش‌بینی و تقسیم شده است.