ارزیابی جامع ایران‌خودرو

سال

امتیاز

رتبه در منطقه اصفهان

رتبه کشوری

۱۳۹۹

۱

اول

پنجم

نمایندگی ۴۰۰۲ در سال ۱۳۹۸ رتبه یک ارزیابی وزارت صنایع را کسب نمود.
در ضمن در ارزیابی وزارت صنایع بیشترین امتیاز را در کشور به خود اختصاص داد.

از افتخارات دیگر این نمایندگی :
۱-دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱
۲-دارای گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲
۳-دارای گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴
۴-دارای گواهینامه ۱۸۰۰۱
۵-کسب جایزه کیفیت ملی ایران
۶-پایلوت خودروهای گروه سوزوکی-رنو-ایکاپ-هایما-دانگ فنگ و تعمیرات خاص
۷-آمادگی لازم جهت فراخوان ها
۸- دارای بزرگترین شعبه خدماتی در کشور