دریافت گواهی‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده سال ۹۲

hoghooghemasrafkonande92-2

با عنایت به نام گذاری نهم اسفند بعنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده ،قرار شد واحدهای تولیدی و خدماتی حامی حقوق مصرف کنندگان با اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان ،برگزیدگان استانی را شناسایی و معرفی و از آنها تقدیر بعمل آید.

شرکت جلیل خودرو(نمایندگی مجاز محصولات ایران خودرو کد ۴۰۰۲) جزء ۱۰ واحد برتر، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان یزد را دریافت نمود.